KHAI THÁC KINH DOANH VLXD

Góp vốn hợp tác với công ty TNHH Việt Nhật Hòa Bình triển khai Thăm dò, khai thác chế biến đá vôi VLXD

  • Địa điểm : Xã Tân Vinh, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình
  • Diện tích thăm dò : 7,1 ha
  • Diện tích mặt bằng : 2,68 ha
  • Số tiền đầu tư : 50 tỷ đồng