SẢN XUẤT ĐIỆN NĂNG LƯỢNG SẠCH

  • Theo kế hoạch của thủ tướng giao bộ công thương đến tháng 9/2019 phải có điện được sản xuất bằng năng lượng mặt trời hòa vào lưới điện quốc gia.
  • Nhu cầu điện năng dự báo tăng bình quân 8% từ nay tới 2035
  • Công suất sản xuất điện dự báo tăng thêm 93 GW từ nay tới 2035, trong đó 25% đến từ năng lượng tái tạoTTZ có lợi thế lớn từ kinh nghiệm thành viên hội đồng quản trị cùng mối quan hệ với tập đoàn HUAYUN GROUP chuyên đầu tư, cung cấp thiêt bị, sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời.

TTZ có lợi thế lớn từ kinh nghiệm thành viên hội đồng quản trị cùng mối quan hệ với tập đoàn HUAYUN GROUP chuyên đầu tư, cung cấp thiêt bị, sản xuất điện sử dụng năng lượng mặt trời.