CHO THUÊ KHO BÃI

Công ty luôn đáp ứng nhu cầu về kho bãi của nhiều khách hàng với cơ sở hạ tầng và thiết bị hiện đại.

  • 15 năm kinh nghiệm
  • Khai thác hơn 4.000 m2 kho bãi, 5.000 m2 cảng
  • Cơ sở hạ tầng thiết bị hiện đại, luôn đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng.