Vận tải hàng hóa đường bộ

Cùng với hoạt động kinh doanh vật liệu xây dựng, bắt đầu từ năm 2010, Công ty mở rộng hoạt động thêm lĩnh vực vận tải đường bộ.

HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Đây là hoạt động giúp Công ty tạo thành chu trình khép kín cung cấp sản phẩm vật liệu xây dựng đến khách hàng, chủ động từ khâu sản xuất đến cung ứng, năng động trong kinh doanh, đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như đáp ứng nhanh nhất yêu cầu khách hàng đặt ra.

  • Ngoài việc vận chuyển sản phẩm từ chính Công ty đến khách hàng, căn cứ vào việc cân đối nguồn xe  vận chuyển của Công ty: các loại xe tải, xe ben có chế độ bảo hành bảo dưỡng thường xuyên luôn đáp ứng nhanh các yêu cầu của phía đối tác : trực tiếp nhận vận chuyển hàng hóa, bốc dỡ, san lấp mặt bằng thi công…